Kyläyhdistyksen historiaa

Jukolan rantatoimikunnasta kyläyhdistykseksi

3.4.1973 pidetyssä kokouksessa Anttilan Maamiesseura keskusteli maapalstan vuokraamisesta ja rantasaunan rakentamisesta Vuohijärvelle. Kylällä oli ennestään vesioikeus Vuohijärveen olemassa.
Kokouksessa johtokunta valtuutti puheenjohtaja Ilmo Seppälän käymään neuvotteluita Kymi Oy’n kanssa. Samassa yhteydessä päätettiin myös ehdottaa martoille, metsästysseuralle ja kalastuskunnalle lähtemistä mukaan hankkeeseen, sillä siitä olisi ehdottomasti saatava kylän kaikkien seurojen yhteinen projekti.
 
15.7.1973 kutsuttiin koolle kokous, jossa olivat mukana kaikkien kylän seurojen edustajat. Kokouksessa päätettiin vuokrata Kymi Oy’ltä rantapalsta Muukonlahdesta, ja samalla päätettiin myös siirtää Anttilan 70 vuotta vanha Nuorisoseurantalo Soihtula rantatontille. Nuorisoseurantalo Sointula oli aikoinaan rakennettu Anttilan kansakoulun rakentamisesta ylijääneistä hirsistä. Kaikki seurat suostuivat yksimielisesti yhteistyöhän ja projektista vastaamaan valittiin Maamiesseuran alaisuudessa toimiva rantatoimikunta.
 
Monen mielestä varsin uhkarohkeakin projekti alkoi keväällä 1974. Hiekkakuorma toisensa jälkeen häipyi hetteikköön. Talkoita oli useita ja talkoomiehiä riitti. Valutalkoita, hirsien purkamista, myyjäisiä, iltamia… Myös lahjoituksia tuli ja rahaa saatiinkin kokoon yli 12 000 markkaa.
Varsinaisesta rakentamisesta päävastuun ottivat Jaakko Vaija ja Jouko Puujalka. Heidän lisäkseen oli joukko muita timpureita, muurareita, maalareita, talkoomiehiä ja – naisia. 13.10.1974 juotiin harjannostajaiskahveja.
 
Aika kului, naputtelut hiljenivät ja Tarmo Karjalaisen toimesta Jukola sai värin pintaan. Kalusteet, penkit, ovet ja ikkunalasit hankittiin purettavana olevasta Kouvolan linja-autoasemasta.
Valmista tuli ja kukaan ei tahtonut uskoa näkemäänsä. Vanha rakennusrähjä oli kokenut muodonmuutoksen ja avasi ovensa entistä ehompana ovensa kyläläisille Vuohijärven rannalla.
 
Uuden rantamajan nimestä järjestettiin nimikilpailu. Soihtula nimen katsottiin kuuluvan jo osana kylän historiaa, ja siksi rantamajan nimeksi päätettiin Jukola. Nimen katsottiin ilmentävän parhaiten sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja talkoohenkeä mitä talkoilla oli saatu aikaan.
 
17.9.1980 runsaslukuinen joukko kyläläisiä mukanaan Valkealan kunnanjohtaja Ilpo Mäkinen kokoontuivat Jukolaan tarkoituksenaan perustaa ensimmäisten joukossa Valkealaan Anttilan kylätoimikunta. 
Ilpo Mäkinen korosti toimikunnan tehtävää, aloitteiden ja ideoiden tekijänä kylän kehittämisessä ja elinkeinoelämän vireyttäjänä.
 “Maaseutu, tarvitsee kaikenlaista väkeä, elinkeinoja ja joustavia maaseutuolosuhteisiin joustavia palveluja. Hyväksymisen on lähdettävä maaseutukylien asukkaista itsestään.
Ilman käyttöä ja arvostusta eivät maaseudun palvelut säily. Kylätoimikunnan tehtävänä ja tavoitteena on avata ihmisten silmät näkemään asioita uusista näkökulmista ja saada alueen väestö arvostamaan sekä omaa että toisten työtä.” sanoi Ilpo Mäkinen.
Tässä yhteydessä Maamiesseuran alaisuudessa toiminut Rantatoimikunta muuttui Anttilan kylätoimikunnaksi.
 
Vuonna 1995 ”Läpi harmaan kiven” – kylän keskelle luotiin pohjaa uudelle kauppakeskus Kylätaskulle. Puheenjohtaja Esa Seppälän toive oli näin tarjota päivittäisiä elintarvikkeita kyläläisille ja samalla perustaa kylän yhteinen tapaamispaikka. Kioskin avajaiset olivat 1.6. ja ensimmäinen ”kauppias” kioskissa oli Marianne Kansikas. ”Tämä kioskin syntyminen on ikään kuin hätähuuto. Kylän palvelut olisivat muutoin hävinneet. Nyt on hihat kääritty, sillä kioski on pystyssä ja vielä on suunnitteilla uuden kaupan rakentaminen tähän kioskin taakse”. Kioski toimi kylässä useita vuosia, mutta kaupan rakentaminen ei koskaan käynnistynyt.
Kioskitoiminnan aloittamisen yhteydessä Kylätoimikunta rekisteröitiin Anttilan kyläyhdistykseksi. Yhdistyksen säännöissä sen tarkoitukseksi määriteltiin kylän asukkaiden etujen ajaminen, viihtyvyyden ja yhteishengen lisääminen, perinteiden vaaliminen sekä kaikinpuolinen hyvinvoinnin edistäminen kylässä.
 
8.3.2003 Anttilan koulu juhli 90. toimintavuottaan ja kylätoiminta 30. toimintavuottaan ”haikein mielin”, sillä 1.8.2003 koulun ovet sulkeutuivat lopullisesti 393 henkilön vetoomuksesta huolimatta.
Koulun lopettamisen jälkeen koululle alettiin puuhata maatilatoria ja Repoveden Info pistettä. Nämä ideat jäivät kuitenkin taka-alalle kun selvisi, että Jukolan rantamajan maapalstan vuokrasopimus Kymi Oy:n (nykyisin UPM-Kymmene Oyj’n) kanssa päättyi ja vuokranantaja ilmoitti, että UPM ei tule solmimaan uutta vuokrasopimusta. Näin ainoaksi mahdollisuudeksi jäi maa-alueen osto.
 
Neuvotteluissa UPM kanssa päästiin kylän kannalta suotuisaan ratkaisuun ja keväällä 2008 Anttilan kyläyhdistys teki ostopäätöksen maa-alueen hankinnasta. Rantamajan tontin oston mahdollistivat kylän kaikkien seurojen ja yhteisöjen rahallinen tuki (Anttilan Erämiehet, Anttilan Maamiesseura, Anttilan Martat ja Anttilan Osakaskunta). Edellä mainitun lisäksi Anttilan Nuorisoseuran tontti, jolla Soihtula (nykyinen Jukolan rakennus) aikanaan sijaitsi myytiin, ja tontista saadut rahat käytettiin rantamajan tontin hankintaan. Rantamajan hankinnan johdosta järjestettiin myös tukkitalkoot ja kyläläisiltä saatiin rahallisia lahjoituksia. Jukolan toiminnasta, kehittämisestä, taloudesta sekä tilojen vuokrauksesta vastaa rantajaosta kyläyhdistyksen alaisuudessa.  
 
Maa-alueen ostolla Muukonlahdesta taattiin tulevillekin sukupolville mahdollisuus Jukolan rantamajan käyttöön ja omaan uimarantaa Vuohijärven rannalla.
Vuoteen 2011 mennessä Anttilan kylätoiminnan puheenjohtajana ovat toimineet: Ilmo Seppälä, Aarno Myllymäki, Jukka Korppi, Sari Seppälä, Osmo Korppi, Sari Nikki, Esa Seppälä, Merja Pokki, Petri Kuutti ja Timo Siekkeli. Jokainen puheenjohtaja on antanut oman ”värinsä” kylän toimintaan.
 
(Teksti on mukaeltu Kaarina Mikkolan kylätoiminnan historiatekstistä.)