Anttilan kylä

 

Anttila on 350 asukkaan kylä Pohjois-Valkealassa. Kylän vahvuuksia ovat runsasmuotoinen ja vahva yritystoiminta perinteisen maatalousyrittäjyyden ohella sekä ”Hevoskylän maine”. 

Sijainti Kartalla

Runsasmuotoista yritystoimintaa

Kylässä on runsaasti erilaista yritystoimintaa mm. kone- ja metsäkoneurakointia, majoituspalvelua, uudis- ja saneerauspalvelua,
ohjelmapalvelun tarjontaa, saha, hirsimökkien toimittaja, parturi-kampaamo jne.

Yhteisö

Anttilan kylällä on paljon aktiivista yhdistystoimintaa kuten Anttilan Erämiehet, Martat, Hevoskasvattajat ja monia muita.

"Maaseutu tarvitsee kaikenlaista väkeä, elinkeinoja, sekä joustavia maaseutuolosuhteisiin sopeutuvia palveluja. Kylätoimikunnan tehtävänä ja tavoitteena on avata ihmisten silmät näkemään asioita uusista näkökulmista ja saada alueen väestö arvostamaan sekä omaa, että toisten työtä."

 

– Ilpo Mäkinen, Valkealaln kunnanjohtaja 1980

Anttilan historiaa